Unikalne w skali kraju

Proponujemy szpitalom innowacyjne usługi, których celem jest poprawa bezpieczeństwa pacjentów, redukcja kosztów opieki i składek ubezpieczenia OC